Yazı Detayı
18 Ekim 2020 - Pazar 15:07
 
İslam Dini ile Hadis Dinleri Bir Olurmu?
Sedat Kadiroğulları
sedat@turkishdailynews.net
 
 

1- ALLAH’IN BALDIRI OLUR MU?

Hadis Dini: “Allah ahirette Peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir.” Müslim-İman 302; Buhari 97/24, 10/29; Hanbel 3/1

 

Kuran: O’nun benzeri gibi hiçbir şey yoktur.
Şura Suresi 11


Bu hadisin hangi kitaplarda geçtiğine iyice dikkat edin.
Mezhepsel Hadis din kitaplarının “en doğrusu” olarak gösterilen, tek hadisini inkâr edenin kafir olacağı söylenen Müslim ve Buhari’de. Mezhepsel Hadis dincilerin mantığına göre bu hadisi inkâr eden kafir, bu hadise inanan gerçek Müslüman olacaktır. Allah’a hiçbir şeyin benzemediğini söyleyen ayete karşın hiçbir mecazi ifadeyi çağrıştırmadan, Allah’ın baldırı olduğunu ve ahirette baldırını açacağını söylemenin yanlışlığını uzunca anlatmaya gerek var mı?

 

2- ALLAH EL SIKIŞIR MI?

Hadis: Allah benimle görüştü ve el sıkıştı. Elini iki omuzum arasına koydu. Öyle ki parmaklarının soğukluğunu iki göğsüm arasında htim.”
Hanbel 5/243
 

Kuran: Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.
İhlas Suresi 

 
Yine bu mezhepsel hadis hiçbir mecazi manayı çağrıştırmadan, Allah’a parmak, parmaklarına da soğukluk atfedilerek; Allah şekilleştirilmektedir. Bu hadis, İhlas Suresi’nin Allah’ın hiçbir şeye denk olmadığını söyleyen ayeti gibi daha birçok ayetle de çelişir.
 
Eğer hadisteki “el” ifadesi, mecazi bir mana akla getirip -güç ve kudret gibi- insani eli çağrıştırmasaydı, elbette kabul edilebilirdi. Örneğin “Her şey Allah’ın elindedir” dediğimizde cümlenin akışından “her şeyin Allah’ın kontrolünde” olduğu anlaşılır. Fakat Allah’a parmak, parmaklara soğukluk atfeden bu hadisten böyle mecazi bir manayı kimse çıkaramaz. Üstelik bu hadiste Allah ile Peygamber’in el sıkışması gibi kabul edilemez bir ifade de yer almaktadır. Şimdi bu hadisleri “din” kabul etmek, bu dine kötülük yapmak değil midir?
 
 
3- DİN DEĞİŞTİREN ÖLDÜRÜLSÜN MÜ?
 
Hadis: “Dinini değiştireni öldürün.”
Nesai 7-8/14; Buhari 12/1883
 

Kuran: Dinde zorlama yoktur.
Bakara Suresi 256


Allah’ın hükmünü hadisle aşmaya, Allah’ın dinini kendi kafalarına uydurmaya çalışanların bu anlama gelen uydurmaları yüzünden birçok insan öldürülmüştür.
 

Dine referanslar veren bazı örgütlerin yaptığı katliamları, bu örgütlerin zihinlerinde meşrulaştıran da bunun gibi hadislerdir. Diyanet bahse konu örgütleri kınamaktadır ama aynı Diyanet, Buhari ve Nesai gibi hadis kitaplarını ise hiçbir eleştiriye açmamakta, dinin kaynağı olarak göstermektedir.
Bu bir çelişki değil de nedir?


Ne yazık ki katliamları meşrulaştıracak izahlar mezhepsel hadis din kitaplarında mevcuttur.

 

4- ÖLÜNÜN SUÇU NE?

Hadis: “Ölü, ailesinin kendisi için ağlamasından dolayı azaba uğratılır.”
Buhari-K. Cemiz 32, 33, 34Kuran: Doğrusu hiçbir günahkâr bir başkasının günah yükünü yüklenmez.
Necm Suresi 

 

Ne akla, ne de Kuran’ın genel mantığına uyan bu hadis de uydurmacılığın Kuran ve akılla çelişkilerine bir başka örnektir.5- KADIN DÜŞMANLIĞI

Hadis: “Kadınlar arasında iyi kadın, yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir.”
Buhari 9/1391

 

Kuran: Ben sizden erkek olsun, kadın olsun hiçbir çalışanın ürettiğini boşa çıkarmayacağım. Hepiniz birbirinizdensiniz.
Ali İmran Suresi 

 

Kuran, hayır üreten erkeğin de kadının da yolunu açık tutarken, hadisler kadının yolunu kapamaktadır. Kadın konusu, Peygamber’e iftira olarak uydurulan hadislerin en çok olduğu alanlardan birisidir. 

 

6- ZALİM KİM?
 

Hadis: “Peygamber Medine’de bir Yahudi tarafından büyülendi. Günlerce ne yaptığını bilmez durumda ortalıkta dolaştı.”
Buhari 76/47; Hanbel 6/57, 4/367Kuran: Zulmedenler dedi ki: Siz olsa olsa büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz.
Furkan Suresi 

 

7- MİRASTA VASİYET VAR MI?

Hadis: “Varis için vasiyet yoktur.”
Hanbel 14/238

 

Kuran: Ey iman edenler! Herhangi birinize ölüm gelip çattığında vasiyet zamanı aranızda tanıklık şöyle olsun: Kendinizden adalet sahibi iki kişi, yahut yolculuk etmekte iken ölüm musibeti başınıza geldiyse sizin dışınızda iki kişi.
Maide Suresi 

Kuran’da hem Maide Suresi’ndeki bu ayetten, hem diğer ayetlerden vasiyetin varlığı anlaşılır. Vasiyetten arta kalanlar ise Kuran’da tavsiye edilen şekilde dağıtılır. 

 

8- EN BÜYÜK AZAP RESSAMLARA MI?

Hadis: “Cehennemde en şiddetli azaba uğratılacak kişiler ressamlardır.”
Buhari-Tesavir, 89

 

Kuran: Gerçekten Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise dilediği kişi için bağışlar.
Nisa Suresi 

 

Kuran’a göre en büyük günah Allah’a ortak koşmaktır.

Allah, ortak koşmayı affetmeyeceğini söylemekte, bunun dışında her günahın affedilebileceğini belirtmektedir. Bu yüzden Allah’ın en şiddetli azabına uğrayacak olanlar da ortak koşanlardır. Oysa Buhari’nin yukarıda alıntıladığımız hadisine göre en şiddetli azaba ressamlar uğrayacaklardır.


Bu hadis başta Kuran ile çelişmektedir. Ayrıca mantık ile çelişen bu hadisin çeliştiği başka hadisler de vardır. Örneğin diğer bir hadise göre cehennemde en şiddetli azaba satranç oynayanlar çarptırılacaklardır. (Büyük Günahlar, Hafız Zehebi)

 

9- ALTIN TAKILIR MI, İPEK GİYİLİR Mİ?

Hadis: “Altın ve ipek ümmetimin kadınlarına helal, erkeklerine ise haramdır.”
Müslim 2/16

 

Kuran: De ki “Allah’ın kulları için çıkardığı süsü ve temiz rızıkları kim haram etti?” De ki: “Bunlar dünya hayatında iman edenler içindir, kıyamet gününde ise yalnızca onlarındır.” Bilen bir topluluk için ayetleri böyle detaylı anlatırız.
7-Araf Suresi 32

 

Altın ve ipek hem erkek için, hem de kadın için bir süs eşyasıdır. Kuran’da hiçbir ayette yasaklanmazlar. Allah inananların dünyada da bu süslerden yararlanabileceklerini söyler ve erkek kadın ayrımı yapmaz. Her hadisinin doğru olduğu iddia edilen Müslim’de de yer verilmiş olan bu hadis, Kuran’ın belirttiğimiz ayeti ile çelişir.

 

10- PEYGAMBERİMİZ HİÇ ZALİM OLUR MU?

Hadis: “Ureyne ve Ukeyle kabilelerinden bir grup Medine’ye gelerek Müslüman oldular. Medine’nin havası onlara dokununca Peygamber onlara deve sidiği içmelerini öğütledi. Adamlar develeri dağıttılar ve çobanı da öldürdüler. Peygamber onları yakalattı, ellerini ve ayaklarını kesti, gözlerini oydu, çölde susuz ölüme terk etti. Biz onlara su vermek isteyince, Peygamber bizi engelledi.”
Buhari Tıp5/1, Hanbel 3/107,163

 

Kuran: Seni alemlere yalnızca rahmet olarak gönderdik.
21-Enbiya Suresi 107

 

Kuran, Peygamberimizi “âlemlere rahmet” olarak tanıtmaktadır. Peygamberimiz ancak karşı taraf kendisine saldırınca savunma amaçlı savaşlar yapmış ve hayatını Kuran’ın emirleri doğrultusunda affedici ve merhametli olarak geçirmiştir. Oysa bu ve benzeri hadislerde anlatıldığı gibi gözleri oymak, çölde susuz ölüme terk etmek nasıl “âlemlere rahmet” Peygamber ile bağdaşır? Kendi yaptıkları canilikleri hoş göstermek için bu hadisi uyduranlar, Peygamberimiz’i zalimmiş gibi gösterip, Peygamberimiz’e hakaret etmiş oluyorlar.

 

Her şeyin doğrusunu yanlız Yaratan Yüce Allah Bilir!

 
Etiketler: İslam, Dini, ile, Hadis, Dinleri, Bir, Olurmu?,
Yorumlar
Diğer Yazılar
Hücrelerimizden su çekilip alındığında biz bir hiçiz,,
ALLAH Kainatı Muhammed Peygamberin hatırınamı yarattı
İslam kolay bir dindir
Şeytanin yakın dostları olan Mezhep dinleri
İslamın Amacı...
Peygamberimiz’in sünneti güvenilir Kuran’dır.
Mezhepsel Hadis Dinlerimi, yoksa Kutsal İslam Dinimi
Zigot
İnsanın yaratılışı çamurdan başladı.
Ezan okununca Kabir azabı mola verirmi
Mezhepsel Hadis Dinleri 'Ayeti Keçiye Yedirdi..
İslama en büyük zararı Mezhepler veriyor
İslamın Ramazını Nasıl Olur?
Akıl yok taklit var!
Diyanete değil sadece Kuran'a uyun
Esbabı Nuzul Hadis masalları
İslam Yüce ALLAH'ın kutsal dinidir.
Kuran da olmayan yasaklar
Kadınlarla ilgili Hadis masalları
Mezhepsel Hadis Dinlerine göre Kabirler birer İşkencehane
Dinin Kaynağı Kuran'dır.
Muhammed Peygamber Mezhepsiz Bir Müslümandı
Kızılbaşlık Ayrı Bir Dini İnançmı?
Cenaze Namaz Kılarmı?
İzmir Fuarı CHP'li Zihniyet Tarafından Bilinçli Bitirildi
Allah tek bir DNA molekülü içinde insan bedenine ait tüm bilgiyi saklar
Kuran Ahiretin Varlığını İspatlar
Mükemmel Yaratılış
Din Adamlarımı Yoksa Din Tüccarlarımı ?
Kuran Akıl ve Mantıkla Çelişmez
Mezhepsel Hadis Dİnleri İslamın Kutsalı Kuran İle Çelişir
Selman Rüşdi'nin Şeytan-i Hadisleri kitabı
Kuran Okuyun !
Şefaat...
Bilinmeyenin peşinden gitme...
Allah Unutmaz !
Sünnet Kavramı
İslamın Kutsalı Kuran da Bunlar Geçer
Ahiretin Delilleri..
Kıyamet Kopacak !
Mezhepler Rahmet Değil İslam Adına Felakettir.
İslamın Kutsalı Kuran'a Sımsıkı Sarılalım !
Mezhepler
İslam Adına UYARI !
Mezhepsel Paralel Dinler
Kuran'mı Yoksa Mezhepsel Hadis din Müslümanımıyız ?
Mezheplerin Hadis Dinleri..
Kuran Üfürük Kitabı Değildir.
Hüküm Yanlız Allah'ındır.
Mezpheplerin Kuranla Aramıza Ördüğü Duvarlar
Kuran'a Dönüş
Peygamberimizin Şikayeti
Kara Delikler ve Büyük Yemin!
Kuran'ı Anlayabilmek İçin Arap'mı Doğmalıydık
Kıyamet Kopacak !
1.7 Milyar Mezhepsel Hadis Paralel Din Müslümanları
Mezhepci Hadis Dincilerinin Yaşam Tavsiyeleri
Peygamber Mezhepsiz’di !
Hey Kutsal Kuran'a Bağlılar
Tarikatlar
Şeyhe Efendiye Körü Körüne İtikat
Yanlız Yüce Allah Şefaat Eder
Kuran Eksiksiz ve Kusursuzdur.
Kurana Uyan Peygambere Uymuş Olur !
Peygamberimizin Evlilikleri...
Kuran Akılla Çelişmez...!
Mezhepsel Hadis Dinlerine Göre Fakirliğin Sebebleri
Hadis Dinlerine Göre Unutkanlığın Sebebleri
Peygamber den daha çok Peygamber olmak
İslam Arap Kültürü Değildir
Büyük Yemin
Arşiv
Haber Yazılımı