Yazı Detayı
17 Ekim 2020 - Cumartesi 17:25
 
ALLAH Kainatı Muhammed Peygamberin hatırınamı yarattı
Sedat Kadiroğulları
sedat@turkishdailynews.net
 
 

Allah evreni ve insanları niye yarattığını Kuran’da açıkça anlatmaktadır. Yüce rabbimizin anlattıkları da açıkça bu iddialar ile çelişmektedir:

 

O Allah’tır ki, yeryüzündekilerin tümünü sizin için yarattı.
Bakara Suresi
 

Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.
(51-Zariyat-56)

 

Yüce Rabbimiz böyle derken, Kuran’da tek bir kez bile evrenin Peygamberimiz için yaratıldığı gibi bir konudan bahsetmezken, biz nasıl olur da, Allah’ın yaratma sebeplerini görmezden gelip, evreni Hz. Muhammed için yarattı diyebiliriz? Eğer ki böyle büyük bir haber doğru olsaydı, bundan Kuran’da bir kez bile bahsedilmemesi mümkün müdür?
 

Bu hadis Allah’ı hâşâ şarta bağlamaktadır.  Bu ise Kuran’daki Allah imajıyla uyuşmamaktadır. Allah hiçbir şekilde şarta bağlanamaz:

Yüce kitabımız Kuran’da Allah açıkça peygamberler arasında ayrım yapmamamızı emretmiştir:

 

“Biz Allah’ın peygamberleri arasında ayırım yapmayız, duyduk ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bağışlamanı dileriz, dönüş ancak sanadır.” dediler.
Bakara 


Şöyle deyin: “Allah’a, bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, onun torunlarına indirilene, Mûsa’ya ve İsa’ya verilene ve diğer nebilere verilene inandık. Bunlar arasından hiç kimseyi ayırmayız. Biz yalnız O’na teslim olanlarız. 
Bakara Suresi

 

Bahse konu hadis, Hz. Muhammed’i, diğer peygamberlerden üstün yapmaktadır. Ama böyle bir iddia yukarıdaki ayetlerle çelişecektir.  Dolayısı ile bu ayetler ışığında da söz konusu hadisi kabul etmek mümkün değildir.
 

Yüce Yaratıcımız, Kuran’da, Peygamberimiz’e şöyle demesini emretmektedir:

De ki: “Ben de sizin gibi bir insanım.” (18-Kehf-110)

 

Rabbimiz Hz.Muhammed’in bir insan olduğunu vurgulamaktadır. Şimdi Allah’ın bu ayetini görmezden gelip, Peygamberimiz’i insan üstü bir varlık olarak göstermek, Allah’ın takdirine kanaat etmemek demektir. Elbette ki bu kabul edilir bir durum değildir. Şüphesiz biz kulları olarak onun takdirine kanaat edip Peygamberimiz’i bir beşer olarak görmeliyiz.

 

Söz konusu ifadenin aynı benzeri Hz. İsa için mevcut İncil’de geçmektedir. Bu da akla, Hz. İsa ile Peygamberimiz’i yarıştırmak isteyen kişilerin, benzeri bir uydurmayı İslam’a soktukları ihtimalini akla getirmektedir.
 

“Yerde ya da gökte ilah diye adlandırılanlar varsa da bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır ve biz O’nun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, O da İsa Mesih’tir. Her şey O’nun için ve onun aracılığıyla yaratıldı, biz de O’nun aracılığıyla yaşıyoruz.”(1. Korintliler 8. Bölüm 5-6 )
 

Bu uydurmayı dinimizden temizleme, Kuran’ın anlattığı dine karşı bir borcumuzdur.

Her şeyin doğrusunu Yaratan Yüce Allah bilir

 
Etiketler: ALLAH, Kainatı, Muhammed, Peygamberin, hatırınamı, yarattı,
Yorumlar
Diğer Yazılar
İslam Dini ile Hadis Dinleri Bir Olurmu?
İslam kolay bir dindir
Şeytanin yakın dostları olan Mezhep dinleri
İslamın Amacı...
Peygamberimiz’in sünneti güvenilir Kuran’dır.
Mezhepsel Hadis Dinlerimi, yoksa Kutsal İslam Dinimi
Zigot
İnsanın yaratılışı çamurdan başladı.
Ezan okununca Kabir azabı mola verirmi
Mezhepsel Hadis Dinleri 'Ayeti Keçiye Yedirdi..
İslama en büyük zararı Mezhepler veriyor
İslamın Ramazını Nasıl Olur?
Akıl yok taklit var!
Diyanete değil sadece Kuran'a uyun
Esbabı Nuzul Hadis masalları
İslam Yüce ALLAH'ın kutsal dinidir.
Kuran da olmayan yasaklar
Kadınlarla ilgili Hadis masalları
Mezhepsel Hadis Dinlerine göre Kabirler birer İşkencehane
Dinin Kaynağı Kuran'dır.
Muhammed Peygamber Mezhepsiz Bir Müslümandı
Kızılbaşlık Ayrı Bir Dini İnançmı?
Cenaze Namaz Kılarmı?
İzmir Fuarı CHP'li Zihniyet Tarafından Bilinçli Bitirildi
Allah tek bir DNA molekülü içinde insan bedenine ait tüm bilgiyi saklar
Kuran Ahiretin Varlığını İspatlar
Mükemmel Yaratılış
Din Adamlarımı Yoksa Din Tüccarlarımı ?
Kuran Akıl ve Mantıkla Çelişmez
Mezhepsel Hadis Dİnleri İslamın Kutsalı Kuran İle Çelişir
Selman Rüşdi'nin Şeytan-i Hadisleri kitabı
Kuran Okuyun !
Şefaat...
Bilinmeyenin peşinden gitme...
Allah Unutmaz !
Sünnet Kavramı
İslamın Kutsalı Kuran da Bunlar Geçer
Ahiretin Delilleri..
Kıyamet Kopacak !
Mezhepler Rahmet Değil İslam Adına Felakettir.
İslamın Kutsalı Kuran'a Sımsıkı Sarılalım !
Mezhepler
İslam Adına UYARI !
Mezhepsel Paralel Dinler
Kuran'mı Yoksa Mezhepsel Hadis din Müslümanımıyız ?
Mezheplerin Hadis Dinleri..
Kuran Üfürük Kitabı Değildir.
Hüküm Yanlız Allah'ındır.
Mezpheplerin Kuranla Aramıza Ördüğü Duvarlar
Kuran'a Dönüş
Peygamberimizin Şikayeti
Kara Delikler ve Büyük Yemin!
Kuran'ı Anlayabilmek İçin Arap'mı Doğmalıydık
Kıyamet Kopacak !
1.7 Milyar Mezhepsel Hadis Paralel Din Müslümanları
Mezhepci Hadis Dincilerinin Yaşam Tavsiyeleri
Peygamber Mezhepsiz’di !
Hey Kutsal Kuran'a Bağlılar
Tarikatlar
Şeyhe Efendiye Körü Körüne İtikat
Yanlız Yüce Allah Şefaat Eder
Kuran Eksiksiz ve Kusursuzdur.
Kurana Uyan Peygambere Uymuş Olur !
Peygamberimizin Evlilikleri...
Kuran Akılla Çelişmez...!
Mezhepsel Hadis Dinlerine Göre Fakirliğin Sebebleri
Hadis Dinlerine Göre Unutkanlığın Sebebleri
Peygamber den daha çok Peygamber olmak
İslam Arap Kültürü Değildir
Büyük Yemin
Arşiv
Haber Yazılımı